| بازدید : 1509 | تاریخ : 1397/07/30-16:20:39 | http://masoudikhomeini.com/fa/content/496

سلام بر تربت پاك امام حسين عليه السلام

در ادوار گذشته وقايع بي شماري خودنمايي مي كنند و در تاريخ بشر جنگ ها و جناياتي بس بزرگ روي تاريخ را سياه كرده، لكن به مرور زمان يا فراموش شده و يا بسيار كم رنگ جلوه مي كنند. فقط يك واقعه در جهان بشريت روز به روز دامنه اي گسترده‌تر و جانيان آن جنايت بي آبرو تر و مظلومان آن واقعه در طول تاريخ سربلند تر و نورانيت شهداي آن واقعه تلاءلواش پرنورتر، تا به جايي مي رسد كه بعد از ۱۴۰۰ سال سراسر جهان افتخار مي كنند در روز اربعين توانستند خود را به مرقد اين شهدا برسانند و اظهار ارادت كنند اين واقعه را واقعه كربلا مي نامند لفظي كه در سراسر گيتي مشهور و جنايات آل يزيد در اين واقعه مورد لعن قرار مي‌گيرد. آري اربعين حسيني براي كل دنيا شناخته شده و آل معاويه در اين روز مورد لعن قرار گرفته و تا ابد هم روز به روز پستي يزيديان بيشتر آشكار مي شود. آري واقعه كربلا از علي اصغر شيرخوارش تا جوان ۱۸ ساله برومندش و باوفاترين برادرش و يا امام معصوم بيمارش و رئيس اُسراء، زينب كبرايش و يا حر دلاورش و يا عون و جعفر، حبيب ابن مظاهرش همه و همه جان را بر كف دست گرفته و آماده براي هديه به پيشگاه حسيني اند. آري از زينب كبراي سوال مي كنند زينب! واقعه كربلا را چطور ديدي جواب مي‌گويد ما رايت الا جميلا اين كتابي پر ورق لازم دارد تا مراد زينب كبري را شايد بتوان فهميد.

ايران اسلامي افتخار دارد كه در گذشت زمان، هر سال و هر آن ارادت بي‌شائبه خود را به پيشگاه حسين بن علي عليه السلام و شهداي گرانقدرش اظهار كرده و در تمام ادوار آماده جانفشاني در اين راه بوده و هست.

 

دفتر حضرت آيت الله مسعودي خميني